vnp facility services

Услугите могат да бъдат перфектни!

Кетъринг

Богатият ни опит в областта на Общественото храненe позволява бързо и безпогрешно, на база на извършен анализ, да предложим решения, които напълно да удовлетворяват изискванията на дори и на най-взискателните клиенти.

Почистване

ВНП Фасилити предлага оптимална организация в ежедневното и основното хигиенизиране на сгради и помещения. В качеството си на предприятие, предлагащо услуги по почистването и поддръжката на хигиената.

Техническа поддръжка

Възлагането на техническата поддръжката на инсталации на външен изпълнител се основава на принципите на цялостен out-sourcing на услугата и отделянето и от основната дейност на потенциалния възложител.

Охранителни услуги

ВНП Фасилити осъществява защита на хора, ценности, сгради и съоръжения. Служителите на охраната на ВНП Фасилити получават свободен достъп до всички помещения и/или площи, на които ще се извършва охранителната услуга.

За нас

ВНП Фасилити ЕООД е правоприемник на регистрираното в България през 1994г. дъщерно дружество на немския концерн – Dussmann Service - „П.Дусман” ЕООД.

От месец ноември 2015г. ВНП Фасилити ЕООД е единствен и ексклузивен партньор на групата Dussmann за територията на България.

Немският концерн Dussmann Service е създаден през 1963г. в Мюнхен от г-н Петер Дусман, като през годините се налага като убедителен лидер на европейския пазар в областта на Интегрирания Фасилити Мениджмънт, включващ над 90 отделни вида услуги.

Практическият опит показва, че децентрализацията и произтичащото от това изграждане на мрежа от филиали и дъщерни дружества води до по-голяма близост с клиента, а с това и до по-високо качество на услугите.

Dussmann Service разполага с 55 филиала на територията на Германия и оперира чрез дъщерните си дружества в още 16 държави по целия свят - Италия, Австрия, Люксембург, Швейцария, Полша, Чехия, Унгария, Румъния, Литва, Латвия, Естония, Китай, Хонгконг, Виетнам, ОАЕ и Катар. Общата бройка служители надхвърля 50 000 човека.

ВНП Фасилити ЕООД предлага на своите клиенти целия спектър от Фасилити мениджмънт услугите със свой собствен персонал основните от които са:

 • Услуги по професионално почистване;
 • Организиране на индустриален и болничен кетъринг;
 • Детско, ученическо и обществено хранене;
 • Техническа поддръжка на сгради и инсталации;
 • Охрана.

Нашата дейност се основава на вече широко наложилия се в САЩ и Западна Европа принцип за out-sourcing на дейности и услуги (почистване, хранене, техническа поддръжка на сгради и инсталации, охрана) и извеждането им извън съответните структури както на общинско равнище, така и в болнични заведения, промишлени предприятия, учебни заведения, обществени сгради и т.н.

Предимствата, осигурени от специализацията при извършването на определени услуги са качествено нов момент в дейността на фирмата, като съчетаването на няколко или всички необходими услуги генерира синергичен ефект, водещ до много по-голяма ефективност.

ВНП Фасилити ЕООД е сетифицирана съгласно международно признатите стандарти за качество:

 • ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2004
 • OHSAS 18001:2007
 • ISO 22000:2005

Сключвайки договори за извършване на услуги, ние се ръководим от два основни параметъра:

 • Желанията и потребностите на нашите Клиенти. Изготвяне от страна на наши квалифицирани специалисти на цялостна концепция за съответната дейност и предварително инвестиране в необходимата модерна техника и оборудване;
 • Гарантирано качество на извършваната услуга в съответствие със съвременните изисквания и вътрешно-фирмения стандарт, съобразно нуждите и конкретните икономически условия;

Контакти

 • ВНП Фасилити ЕООД
 • България
 • 1618 София
 • бул. Братя Бъкстон 40