vnp facility services

Услугите могат да бъдат перфектни!

Кетъринг

Богатият ни опит в областта на Общественото храненe позволява бързо и безпогрешно, на база на извършен анализ, да предложим решения, които напълно да удовлетворяват изискванията на дори и на най-взискателните клиенти.

Почистване

ВНП Фасилити предлага оптимална организация в ежедневното и основното хигиенизиране на сгради и помещения. В качеството си на предприятие, предлагащо услуги по почистването и поддръжката на хигиената.

Техническа поддръжка

Възлагането на техническата поддръжката на инсталации на външен изпълнител се основава на принципите на цялостен out-sourcing на услугата и отделянето и от основната дейност на потенциалния възложител.

Охранителни услуги

ВНП Фасилити осъществява защита на хора, ценности, сгради и съоръжения. Служителите на охраната на ВНП Фасилити получават свободен достъп до всички помещения и/или площи, на които ще се извършва охранителната услуга.

За нас

ВНП Фасилити ЕООД

е правоприемник на регистрираното в България през 1994г. дъщерно дружество на немския концерн – Dussmann Service - „П.Дусман” ЕООД.

От месец ноември 2015г. ВНП Фасилити ЕООД е партньор на групата Dussmann за територията на България.

ВНП Фасилити ЕООД предлага на своите клиенти целия спектър от Фасилити мениджмънт услугите със свой собствен персонал основните от които са:

  • Услуги по професионално почистване;
  • Организиране на индустриален и болничен кетъринг;
  • Детско, ученическо и обществено хранене;
  • Техническа поддръжка на сгради и инсталации;
  • Охрана.

Нашата дейност се основава на вече широко наложилия се в САЩ и Западна Европа принцип за out-sourcing на дейности и услуги (почистване, хранене, техническа поддръжка на сгради и инсталации, охрана) и извеждането им извън съответните структури както на общинско равнище, така и в болнични заведения, промишлени предприятия, учебни заведения, обществени сгради и т.н.

Предимствата, осигурени от специализацията при извършването на определени услуги са качествено нов момент в дейността на фирмата, като съчетаването на няколко или всички необходими услуги генерира синергичен ефект, водещ до много по-голяма ефективност.

ВНП Фасилити ЕООД е сертифицирано съгласно международно признатите стандарти за качество:

Сключвайки договори за извършване на услуги, ние се ръководим от два основни параметъра:

  • Желанията и потребностите на нашите Клиенти. Изготвяне от страна на наши квалифицирани специалисти на цялостна концепция за съответната дейност и предварително инвестиране в необходимата модерна техника и оборудване,
  • Гарантирано качество на извършваната услуга в съответствие със съвременните изисквания и вътрешно-фирмения стандарт, съобразно нуждите и конкретните икономически условия.

Контакти

VNP.BG използва технологии като “Бисквитки” за да анализира трафика на сайта. Моля, приемете Споразумението за Защита на личните данни, ако желаете да продължите да използвате VNP.BG

Приемам Научи повече