vnp facility services

Services can be perfect!

Catering

Богатият ни опит в областта на Общественото храненe позволява бързо и безпогрешно, на база на извършен анализ, да предложим решения, които напълно да удовлетворяват изискванията на дори и на най-взискателните клиенти.

Cleaning services

ВНП Фасилити предлага оптимална организация в ежедневното и основното хигиенизиране на сгради и помещения. В качеството си на предприятие, предлагащо услуги по почистването и поддръжката на хигиената.

Technical services

Възлагането на техническата поддръжката на инсталации на външен изпълнител се основава на принципите на цялостен out-sourcing на услугата и отделянето и от основната дейност на потенциалния възложител.

Security services

ВНП Фасилити осъществява защита на хора, ценности, сгради и съоръжения. Служителите на охраната на ВНП Фасилити получават свободен достъп до всички помещения и/или площи, на които ще се извършва охранителната услуга.

About Us

VNP facility LTD

е правоприемник на регистрираното в България през 1994г. дъщерно дружество на немския концерн – Dussmann Service - „П.Дусман” ЕООД.

От месец ноември 2015г. ВНП Фасилити ЕООД е единствен и ексклузивен партньор на групата Dussmann за територията на България.

Немският концерн Dussmann Service е създаден през 1963г. в Мюнхен от г-н Петер Дусман, като през годините се налага като убедителен лидер на европейския пазар в областта на Интегрирания Фасилити Мениджмънт, включващ над 90 отделни вида услуги.

  • Услуги по професионално почистване;
  • Организиране на индустриален и болничен кетъринг;
  • Детско, ученическо и обществено хранене;
  • Техническа поддръжка на сгради и инсталации;
  • Охрана.

Нашата дейност се основава на вече широко наложилия се в САЩ и Западна Европа принцип за out-sourcing на дейности и услуги (почистване, хранене, техническа поддръжка на сгради и инсталации, охрана) и извеждането им извън съответните структури както на общинско равнище, така и в болнични заведения, промишлени предприятия, учебни заведения, обществени сгради и т.н.

Предимствата, осигурени от специализацията при извършването на определени услуги са качествено нов момент в дейността на фирмата, като съчетаването на няколко или всички необходими услуги генерира синергичен ефект, водещ до много по-голяма ефективност.

VNP facility LTD е сетифицирана съгласно международно признатите стандарти за качество:

Сключвайки договори за извършване на услуги, ние се ръководим от два основни параметъра:

  • Желанията и потребностите на нашите Клиенти. Изготвяне от страна на наши квалифицирани специалисти на цялостна концепция за съответната дейност и предварително инвестиране в необходимата модерна техника и оборудване;
  • Гарантирано качество на извършваната услуга в съответствие със съвременните изисквания и вътрешно-фирмения стандарт, съобразно нуждите и конкретните икономически условия;

Contacts

VNP.BG използва технологии като “Бисквитки” за да анализира трафика на сайта. Моля, приемете Споразумението за Защита на личните данни, ако желаете да продължите да използвате VNP.BG

Приемам Научи повече